Co tłumaczę?

oferty handlowe
e-mail
strony internetowe strony internetowe
CV CV
spotkania biznesowe spotkania biznesowe
wideokonferencje
wydarzenia sportowe

Zapraszam do kontaktu w sprawie wyceny tłumaczenia.